Länkar till bildspel i samarbete med tonsättaren Rolf Enström:

"Fractal” (för 9 projektorer och tonband) 1984
”Luftreflex/Luftskalle” (för 9 projektorer och tonband) 1988
”Asylen” (för 9 projektorer och tonband) 1992
”io” (för 9 projektorer och tonband). Beställningsverk från Rikskonserter  1996
"Signs" - en kort stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format. Köpt av SVT för visning 2009-2011. Filmen producerad 2008
"Cyphers" -  stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format, 2009
"Plastfilm" -  stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format, 2008
"Niob" -  stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format, 2011

Thomas Hellsing - foto

Tillbaka