Utställningar
  • Svart, rött och blått - Aguéli café & galleri, Stockholm 17-29 okt 2009. Utställning, konsert med film

  • Vid Vatten - utställning Aguéli café & galleri, Stockholm 24 feb - 8 mars 2007.

  • Anafora & Sinai. 10 bilder från Egypten. Mars - juni  2006, Skolhuset, Adolf Fredriks församling

  • "Fotografier och fotomontage"  – utställning Aguéli café & galleri, Stockholm 13-25 aug 2005

  • HSB Konstförening – utställning  i Stockholm 24 feb – 26 mars 2004

  • Kulturlandskap” – utställning Aguéli café & galleri, Stockholm 11-23 okt 2003

  • Oxid/Patina” - utställning i Saltsjöateljén, Grünewaldvillan, Saltsjöbaden 8 sept - 6 okt 2002

  • Vattensignaler” (bildspel och laser) tillsammans med Bo Andersson och Jan Kriland på Edsvik konst och Kultur 1997

  • ”Kratèr”, Sotheby’s i Stockholm tillsammans med Aurél Schiller och Bo Andersson, september 1992

Bildspel i samarbete med tonsättaren Rolf Enström:
"Fractal” (för 9 projektorer och tonband) 1984
”Luftreflex/Luftskalle” (för 9 projektorer och tonband) 1988
”Asylen” (för 9 projektorer och tonband) 1992
”io” (för 9 projektorer och tonband). Beställningsverk från Rikskonserter  1996
"Signs" - en kort stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format. Köpt av SVT för visning 2009-2011. Filmen producerad 2008
"Cyphers" -
 stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format, 2009
"Plastfilm" -  stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format, 2008
"Niob" -
 stillbildsfilm/bildspel i HDTV-format, 2011