Arkitektur

Henriksdals reningsverk. Fotodokumentation av om- och tillbyggnad. På uppdrag av MächsHultén Arkitekter AB.

Thomas Hellsing